Advocaat Den Haag

Bestuursrecht

Bestuursrecht is een groot en complex gebied, waar de nodige kennis van is vereist wilt u een procedure indienen. Onze vakkundige bestuursrecht advocaten in Den Haag kunnen u ondersteunen en advies geven. Zaken waarin wij onder andere kunnen ondersteunen zijn:

 • bestemmingsplannen
 • bestuurlijke dwangsommen
 • bouwvergunningen
 • exploitatieplannen
 • nadeelcompensatie
 • omgevingsvergunningen
 • planschade
 • projectontwikkeling
 • projectuitvoeringsbesluiten
 • rechtmatige – en onrechtmatige overheidsdaad
 • ruimtelijke ordening
 • WABO
 • Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

Indien uw bedrijf door de overheid of overheidsorgaan te kort wordt gedaan of schade heeft geleden, dan is het verstandig om een bestuursrecht advocaat in te schakelen om u te voorzien van advies. Onze advocaten voorzien u snel van advies. Bij bestuursrecht is het van belang dat er snel actie wordt genomen, gezien het vaak in een kort tijdsbestek is. In de meeste gevallen moet u binnen zes weken een bezwaar indienen, neem daarom hierdoor zo snel mogelijk contact op indien u een procedure wilt aantekenen.

Neem contact op met de bestuursrecht advocaat in Den Haag

U kunt gerust vrijblijvend contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak of het stellen van een vraag. Wij zullen hierna zo snel mogelijk contact met u opnemen om het te bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.